AKI 2018 - 21. ročník
Konference Koroze a protikorozní ochrana materiálů
Úvodní slovo

Partneři

Asociace korozních inženýrů
Nadační fond profesora Josefa Koritty
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství VŠCHT Praha

vás zvou na již 21. ročník tradiční konference AKI.

Konference AKI, s podtitulem Koroze a ochrana materiálů, je již tradičním setkáním korozních inženýrů z aplikační a akademické sféry. Představuje
vzácnou příležitost pro konstruktivní dialog mezi praktiky z chemického, energetického, petrochemického, aj. průmyslu...    
     Více     


Odborná a programová komise:
· doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. (VŠB TU Ostrava/VŠCHT Praha)
· Ing. Maroš Halama, Ph.D. (TU Košice)
· doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
· Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. (SVUOM, s.r.o.)
· prof. Ing. Pavel Novák, CSc. (VŠCHT Praha)
· Ing. Petr Strzyž (Asociace českých a slovenských zinkoven)
· Ing. Petr Szelag (Pragochema)
· Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (CMV Brno)
· doc. Ing. Matilda Zemanová, Ph.D. (STU Bratislava)
· Ing. Tomáš Prošek, Ph.D (Technopark Kralupy)

Organizační komise:

· doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. (VŠB TU Ostrava)
· Ing. Milan Kouřil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
· Kateřina Wildová (VŠCHT Praha, AKI)
· Ing. Iva Pospíšilová (VŠCHT Praha)
· Ing. Ludmila Veselá (VŠCHT Praha, AKI)
· Ing. Jan Stoulil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
· Ing. Darina Bouzková (CONCREA, s.r.o.)