Úvodní slovo

zpět

Asociace korozních inženýrů
Nadační fond profesora Josefa Koritty
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství VŠCHT Praha

vás zvou na již 21. ročník tradiční konference AKI.

Konference AKI, s podtitulem Koroze a ochrana materiálů, je již tradičním setkáním korozních inženýrů z aplikační a akademické sféry. Představuje vzácnou příležitost pro konstruktivní dialog mezi praktiky z chemického, energetického, petrochemického, aj. průmyslu a korozními výzkumníky. Každý má šanci navázat nové kontakty a získat nové zkušenosti a vědomosti díky věcné kritice odborně zdatného publika, zpětné vazbě od praktiků, nebo naopak širokému teoretickému rozhledu akademiků.
První ročník konference se konal již v roce 1998. Od té doby hostovala konference v řadě český obcí. Nikdy se nekonala na tomtéž místě a v této tradici hodláme pokračovat. Snažíme se vybírat lokality tak, abychom alespoň ob rok zlepšili dostupnost konference pro kolegy tu z Moravy a Slovenska, tu ze západních krajů ČR.
Program konference se tradičně opírá o příspěvky z různých oblastí korozního inženýrství a korozní vědy. Vždy zaznívají příspěvky o korozních problémech v energetice, chemickém průmyslu a v chladicích okruzích, ve stavebnictví a dopravní infrastruktuře, v automobilovém a leteckém průmyslu. Samostatné bloky přednášek bývají také věnovány ochraně úložných zařízení, biomateriálům, povrchovým úpravám a povlakům, koroznímu monitoringu, zkušebnictví, normalizaci, metodám studia korozních mechanizmů a ochraně kovových, nikoli však pouze kovových, památek.
Zvláštní pozornost věnujeme „mladé krvi“. Nedílnou součástí konference je studentská posterová sekce vedená formou soutěže. Kromě ocenění své práce se tak nabízí studentům možnost navázat kontakt s potencionálními budoucími zaměstnavateli.
Vysoce odborná diskuze samozřejmě nekončí odborným programem konference. Pokračuje často do pozdních hodin v rámci společenského večera. Součástí programu konference je vždy zajímavá exkurze s více či méně korozní tématikou.
Jsme přesvědčeni, že konference nabízí po mnoha stránkách příjemné a obohacující strávení tří dnů mimo všední starosti. Těšíme se na setkání s Vámi u příležitosti dalšího ročníku konference AKI, tentokrát v Chodové Plané, 24. - 26.10. 2018.

Jménem organizátorů

Ing. Milan Kouřil, Ph.D.
VŠCHT Praha/jednatel AKI